Splošni pogoji uporabe

Ti splošni pogoji uporabe (v nadaljevanju: pogoji) urejajo vaše pravice in obveznosti pri uporabi programske opreme storitev na spletu ali v mobilnih medijih VARNE ŠOLSKE POTI – LILLY&VAL družb SGB, varnostno svetovanje, d.o.o. in MUGO, načrtovanje in oblikovanje, d.o.o. Ti pogoji pomenijo v celoti zavezujoč dogovor med SGB d.o.o. in uporabniki aplikacije. S pogoji se natančno seznanite.

Z začetkom uporabe aplikacije VARNE ŠOLSKE POTI – LILLY&VAL se strinjate s:
  • Pravilnikom o zasebnosti, ki je sestani del teh pogojev.
S sklenitvijo pogodbe med upravljavcem in uporabnikom o uporabi spletnega mesta www.lillyval.com ali mobilne aplikacije Lilly&Val se strinjate s temi pogoji. Če se s pogoji ne strinjate, spletnega mesta www.lillyval.com ali mobilne aplikacije Lilly&Val ne uporabljajte.

Splošno
Upravljavec: Upravljavca sta družbi MUGO, načrtovanje in oblikovanje, d.o.o., Opekarska cesta 11, 1000 Ljubljana in SGB, varnostno svetovanje, d.o.o., Opekarska cesta 11, 1000 Ljubljana.

Uporabnik: Uporabnik je vsaka fizična oseba, ki uporablja spletno mesto www.lillyval.com ali mobilno aplikacijo Lilly&Val.

Sklenitev pogodbe
Pogodba med upravljavcem in uporabnikom o uporabi spletnega mesta www.lillyval.com ali mobilne aplikacije Lilly&Val je za brezplačno storitev uporabe aplikacije sklenjena, ko se uporabnik registrira in ustvari svoj profil, za plačljivo storitev dostopa do podatkov o varnih šolskih poteh pa je pogodba sklenjena, ko se uporabnik registrira, ustvari svoj profil ter upravljavcu plača znesek letne naročnine in poravna vse obveznosti glede določitve in vnosa podatkov o varnih šolskih poteh na svojem območju. Razmerje med upravljavcem in uporabnikom za plačljivo storitev se uredi z dvostransko pogodbo, v kateri se določijo tudi časovna obdobja uporabe, način podaljševanja ter odstop od pogodbe in uporabe.

Registracija uporabnika
V aplikacijo Lilly&Val se uporabnik prijavi z mobilno aplikacijo, ki je dostopna na spletni strani www.lillyval.com, ter z uporabniškim imenom in izbranim geslom. Uporabniško geslo je tajno in je znano le uporabniku. Uporabnik je odgovoren za varovanje svojega gesla. Upravljavec ne odgovarja za nobeno izgubo ali škodo, ki bi nastala, ker uporabnik ni uspel izpolniti te varnostne obveznosti.

Uporabnik, ki se registrira z mobilno aplikacijo Lilly&Val, izpolni osebne podatke (ime in priimek, naslov, e-poštni naslov, osebno geslo, telefonska številka) in ustvari svoj uporabniški profil. Uporabnik je odgovoren za točnost in ažurnost osebnih podatkov ter za objavljeno vsebino v svojem profilu. Objavljeno vsebino je uporabnik ob spremembah dolžan nemudoma ustrezno popraviti. Uporabnik lahko spremeni svoje podatke v profilu na naslednje načine: z mobilno aplikacijo ali z e-pošto, ki jo pošlje upravljavcu.

Izključitev odgovornosti upravljavca
Mobilna aplikacija je namenjena povečevanju varnosti otrok na poti v šolo in iz nje. Aplikacija otroke izobražuje, saj spoznavajo varnejšo pot v šolo, prometne predpise, pravila in prometno kulturo. Cilj aplikacije je izboljšati načrte varnih poti v šolo in na nove načine vključevati otroke v promet. Aplikacija LILLY IN VAL povezuje otroke, starše, šole, občino in lokalno okolje.
Varna šolska pot: je označena pot, po kateri otroci hodijo v šolo in iz nje. Je najprimernejša glede na prometne razmere, pri čemer ni izključeno, da na tej poti ne obstajajo nevarne točke. Tudi na tej poti lahko pride do nevarnih situacij in nezgodnih dogodkov.

Uporaba mobilne aplikacije in spremljanje varnih šolskih poti povečujeta varnost, kljub temu pa se uporabniki morajo še vedno obnašati posebno previdno in se prilagajati trenutnim prometnim razmeram.
Mobilna aplikacija, informacije in vsebine aplikacije ne zamenjujejo ali nadomeščajo cestnoprometnih predpisov ter drugih zakonsko določenih pravil in navodil pooblaščenih uradnih oseb (policija, redarstvo itd.).
Upravljavec se trudi zagotoviti popolno tehnično delovanje mobilne aplikacije. Upravljavec ni odgovoren za nikakršno neposredno ali posredno škodo ali neprijetnosti, ki bi lahko pri uporabniku nastale zaradi morebitnih tehničnih težav ali prekinitev delovanja mobilne aplikacije.

Uporabnik se strinja, da upravljavec ne odgovarja za nikakršno neposredno, posredno, naključno, posebno, posledično ali izjemno materialno ali nematerialno škodo, ki bi nastala zaradi uporabnikove uporabe mobilne aplikacije.
Upravljavec ne jamči za brezhibno delovanje mobilne aplikacije Lilly&Val niti za točnost sporočenih informacij. Do napak lahko pride pri delovanju same aplikacije in tudi pri uporabi navigacijskih sistemov (GEO-lokacije uporabnika) zaradi lokalnih okolijskih pogojev in/ali nepopolnih ali napačnih podatkov.

Uporabniki lahko z aplikacijo vsem drugim uporabnikom sporočajo obvestila, ki so pomembna za varnost otrok na šolski poti (nevarnosti, dogodki, prometne nesreče, zastoji, poledica itd.). Vsa poslana obvestila morajo biti točna in primerna. Upravljavec v nobenem primeru ne odgovarja za obvestila, ki jih z aplikacijo sporočajo uporabniki, niti ne odgovarja za nikakršno neposredno, posredno, naključno, posebno, posledično ali izjemno materialno ali nematerialno škodo, ki bi nastala zaradi obvestila, ki ga z aplikacijo sporoči uporabnik.

Upravljavec v aplikacijo vnese podatke o varnih šolskih poteh, ki jih predhodno uskladi z ustreznimi organi občine in/ali šole. Upravljavec ne jamči za ustreznost vnesenih podatkov o varnih šolskih poteh in tudi ne za njihovo točnost, zaradi česar upravljavec ni odgovoren za nikakršno neposredno ali posredno škodo ali neprijetnosti, ki bi lahko pri uporabniku nastale zaradi spremljanja podatkov.

Prepoved zlorab in sankcije
Prepovedana je uporaba mobilne aplikacije za drug namen kot za namene iz teh pogojev.
Če ugotovi zlorabo, bo upravljavec uporabniku blokiral dostop do aplikacije in ga o tem obvestil v mobilni aplikaciji ali po e-pošti.
Uporabnik odgovarja tudi za zlorabe mobilne aplikacije, če izgubi ali mu je odtujen medij oziroma »pametna« mobilna naprava, v kateri je nameščena mobilna aplikacija. Če uporabnik izgubi ali mu je bil odtujen medij oziroma »pametna« mobilna naprava, v kateri je nameščena mobilna aplikacija, je dolžan čim prej obvestiti upravljavca, da blokira dostop do mobilne aplikacije.

Zaščita avtorskih pravic
Mobilna aplikacija in njena celotna vsebina, vključno s celotnim besedilom, slikami in logotipom, sta avtorsko zaščiteni ter skupaj z blagovno znamko Lilly&Val v izključni lasti upravljavcev, družb SGB D.O.O. in MUGO D.O.O., vključno z vsemi pridržanimi pravicami.

Prepovedano je kopiranje, distribucija ali odklepanje mobilne aplikacije ter tudi vsakršna zloraba podatkov, slik, besedil, logotipa, blagovne znamke Lilly&Val ter drugih podatkov, ki so del mobilne aplikacije. Prepovedano je vsakršno kopiranje, distribucija ali druga uporaba vseh navedenih podatkov brez predhodne vednosti in izrecnega pisnega dovoljenja upravljavca.
Uporabnik se zavezuje, da bo mobilno aplikacijo uporabljal le za osebno in nekomercialno rabo. Vsak uporabnik lahko prenese le eno kopijo mobilne aplikacije Lilly&Val ter jo namesti v eno »pametno« mobilno napravo.

Spremembe splošnih pogojev
Upravljavec si pridržuje pravico do posodobitev in sprememb splošnih pogojev uporabe mobilne aplikacije in cenika. Nadaljnja uporaba storitev po vseh takih spremembah pomeni, da se uporabnik z njimi izrecno strinja. Če se uporabnik ne strinja s spremenjenimi splošnimi pogoji ali cenikom, lahko kadar koli odpove uporabniški račun, vendar se uporabniku znesek plačane naročnine za tekoče leto ne vrača.
Upravljavec obvesti uporabnike o vsaki spremembi cenika mesec dni pred spremembo v mobilni aplikaciji ali po e-pošti.

Uporaba prava
Za presojo pravnih razmerij glede teh splošnih pogojev za uporabo mobilne aplikacije se uporablja pravo Republike Slovenije.

Ob sporu med uporabnikom in upravljavcem je izključno pristojno sodišče s sedežem v Republiki Sloveniji.

Vprašanja
Uporabniki lahko vprašanja, predloge ali pritožbe glede naročila, nakupa ali splošnih pogojev sporočijo upravljavcu na spletni strani www.lillyval.com, z mobilno aplikacijo ali po e-pošti info@lillyval.com.