Nazaj na seznam

"Dinozaver, ki še ni izumrl"

PROMETNO VARNOSTI NAČRT

PROMETNO VARNOSTI NAČRT

100 % varnosti v prometu ni. Na žalost to še posebej velja za najbolj ranljive udeležence v prometu, kamor spadajo naši otroci.

Varnost otrok v prometu je v pristojnosti vseh nas: države, občine, šole, staršev in ne nazadnje vsakega posameznika, ki je udeležen v prometu. Pravila so jasna. Šibkejši udeleženci v prometu morajo biti deležni posebne pozornosti. Pa so pravila res tako jasna? Mogoče se je smiselno vprašati celo, ali smo res naredili vse kar je v naši moči, da bi se čim bolj približali popolni varnosti. Odgovor je vsekakor nikalen.

Število vozil v prometu se konstantno povečuje. Prometna infrastruktura težko sledi zahtevam povečevanja prometa in na žalost, velikokrat tudi na račun varnosti šibkejših udeležencev. Nevarnost na cesti se  torej povečuje in ne zmanjšuje, kot bi bilo sicer potrebno.

Varnost otrok na poti v šolo in iz šole je torej skrb vseh nas. Kako danes zagotavljamo varnost otrok? Šole v različnih obsegih in na različne načine izdelujejo PROMETNO VARNOSTNE NAČRTE, na papirju, ki so večinoma sami sebi namen. Koliko pri izdelavi načrtov sodelujejo pristojne službe? Kakšen vpliv imajo na izdelavo prometno varnostnih načrtov starši? Kaj lahko za svojo varnost doprinesejo otroci sami? Trenutni papirnati prometno varnostni načrti in njihov postopek izdelovanja omogočata minimalno sodelovanje vseh pristojnih. Papirnati načrti pospravljeni v predalih pisalnih miz pa so za otroke precej neuporabni. Čas je da se iz papirnate »dinozavrske« dobe premaknemo v čase informacijske tehnologije, in čim višje dvignemo nivo varnosti naših otrok na poti v šolo in iz šole.